Có 1 kết quả:

shāng zhě

1/1

shāng zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) casualty
(2) victim (of an accident)
(3) wounded person