Có 1 kết quả:

shāng hào ㄕㄤ ㄏㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

damage (e.g. to goods in transit)