Có 1 kết quả:

shāng fēng bài sú

1/1

Từ điển Trung-Anh

offending public morals (idiom)