Có 1 kết quả:

chāng guǐ

1/1

chāng guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ghost of sb devoured by a tiger who helps the tiger devour others