Có 1 kết quả:

chāng guǐ ㄔㄤ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ghost of sb devoured by a tiger who helps the tiger devour others