Có 1 kết quả:

lún bā

1/1

lún bā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rumba (loanword)