Có 1 kết quả:

bó zhòng zhī jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

almost on a par

Một số bài thơ có sử dụng