Có 1 kết quả:

Bó kè lì

1/1

Bó kè lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Berkeley