Có 1 kết quả:

Bó lì héng

1/1

Bó lì héng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Bethlehem (in the biblical nativity story)