Có 1 kết quả:

Bó lì héng ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ ㄏㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bethlehem (in the biblical nativity story)