Có 1 kết quả:

bó láo niǎo

1/1

bó láo niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shrike (family Laniidae)