Có 1 kết quả:

bó láo niǎo ㄅㄛˊ ㄌㄠˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

shrike (family Laniidae)