Có 1 kết quả:

Bó ěr ní

1/1

Bó ěr ní

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bern, capital of Switzerland