Có 1 kết quả:

gū chǎn

1/1

gū chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to assess
(2) to estimate (value of property, yield of harvest etc)