Có 1 kết quả:

gù yī

1/1

gù yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

second hand clothes