Có 1 kết quả:

bàn lǚ

1/1

bàn lǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) companion
(2) mate
(3) partner