Có 1 kết quả:

bàn xīng

1/1

bàn xīng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sao vệ tinh

Từ điển Trung-Anh

companion (star)