Có 1 kết quả:

bàn rè

1/1

bàn rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

steam or heat tracing