Có 1 kết quả:

bàn rè ㄅㄢˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

steam or heat tracing