Có 1 kết quả:

bàn shēng qì ㄅㄢˋ ㄕㄥ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

associated gas