Có 1 kết quả:

bàn shēng qì

1/1

bàn shēng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

associated gas