Có 1 kết quả:

shēn shǒu bù jiàn wǔ zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pitch-dark (idiom)