Có 1 kết quả:

shēn suō lǎ ba ㄕㄣ ㄙㄨㄛ ㄌㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

trombone