Có 1 kết quả:

shēn xuě

1/1

shēn xuě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 申雪[shen1 xue3]