Có 1 kết quả:

sì dǒng fēi dǒng

1/1

sì dǒng fēi dǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to not really understand
(2) to half-understand