Có 1 kết quả:

sì shì ér fēi

1/1

sì shì ér fēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

apparently right but actually wrong; specious (idiom)