Có 1 kết quả:

sì xiào fēi xiào

1/1

sì xiào fēi xiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

like a smile yet not a smile (idiom)