Có 1 kết quả:

sì niǎo kǒng lóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ornithischian
(2) bird-like dinosaur