Có 1 kết quả:

Jiā shī xiàn

1/1

Jiā shī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Peyzivat nahiyisi (Peyziwat county) in Kashgar prefecture 喀什地區|喀什地区[Ka1 shi2 di4 qu1], west Xinjiang