Có 1 kết quả:

Jiā luó wà

1/1

Jiā luó wà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duelist