Có 1 kết quả:

Jiā luó huà

1/1

Jiā luó huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duelist
(2) also written 伽羅瓦|伽罗瓦