Có 1 kết quả:

gā mǎ shè xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

gamma rays