Có 1 kết quả:

Dàn dīng

1/1

Dàn dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dante Alighieri (1265-1321), Italian poet, author of the Divine Comedy 神曲