Có 1 kết quả:

dàn shuō wú fáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

there is no harm in saying what one thinks (idiom)