Có 1 kết quả:

bù wǔ

1/1

bù wǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to deploy troops