Có 1 kết quả:

bù dào

1/1

bù dào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sermon
(2) to sermonize
(3) to preach
(4) to evangelize