Có 1 kết quả:

Qū lú wén

1/1

Qū lú wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kharosthi (ancient language of central Asia)