Có 1 kết quả:

wèi xíng kōng jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

configuration space (math.)