Có 1 kết quả:

dī qiū

1/1

dī qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hilly (geography)