Có 1 kết quả:

dī bǎo zhēn

1/1

dī bǎo zhēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) low fidelity
(2) lo-fi