Có 1 kết quả:

dī lì dài kuǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

low interest loan