Có 1 kết quả:

dī liè

1/1

dī liè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inferior quality
(2) substandard
(3) low-grade