Có 1 kết quả:

dī dì xiù yǎn niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lowland white-eye (Zosterops meyeni)