Có 1 kết quả:

dī wěi qì pái fàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

low emissions (from car exhaust)