Có 1 kết quả:

dī céng

1/1

dī céng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tầng thấp

Từ điển Trung-Anh

low level