Có 1 kết quả:

dī qì yā

1/1

dī qì yā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) low pressure
(2) depression (meteorology)