Có 1 kết quả:

dī qì yā

1/1

dī qì yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) low pressure
(2) depression (meteorology)