Có 1 kết quả:

dī wēn ㄉㄧ ㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

low temperature