Có 1 kết quả:

dī wēn

1/1

dī wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

low temperature