Có 1 kết quả:

dī shāo

1/1

dī shāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a low fever (up to 38°C)