Có 1 kết quả:

dī rè ㄉㄧ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a low fever (up to 38°C)