Có 1 kết quả:

dī hào

1/1

dī hào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

low consumption (energy, fuel etc)