Có 1 kết quả:

dī xiōng

1/1

dī xiōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) low-cut (dress)
(2) plunging (neckline)